But Tre Logo
P.O. Box 11134 - Chandler, AZ 85248   
ButTre@ButTre.org | ButTreMagazine@hotmail   
p. (480) 459-9530   
TRANG NHÀ - HOME | GIỚI THIỆU - ABOUT US | PHỤC VỤ - SERVICES | BÁO - MAGAZINES | LIÊN LẠC - CONTACTS
TIN TỪ TÒA SOẠN

Những thay đổi về quảng cáo, hoặc để quảng cáo, xin vui lòng gửi về trước ngày 5 của tháng hiện tại. Please note that all changes to ads have to be submitted via email or phone by the 5th of the current month.


DONATE WITH PayPal
To pay for a classified ad or an invoice, subscribe to our magazine ($5.50/issue), or make a donation with PayPal, simply click on the Donate button.

(Để trả tiền quảng cáo, đặt báo hoặc gửi tiền ủng hộ Bút Tre, xin vui lòng bấm vào nút "Donate" dưới đây.).




CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
(SPECIAL EVENTS)
For General Info, Sign-up to Perform, Sponsor the Program, or to book a FREE Vendor Booth, PLEASE CALL 480.459.9530 or email us at BUTTRE@BUTRE.ORG

SẢN PHẨM MỚI | OUR LATEST ISSUE

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2017, 5.000 quyển BT được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. 

Trên bìa báo tháng này là cô Á Hậu (dầu gội đầu) "Pantene" Thanh Bình. Ảnh được Janin Displo chỉnh sửa và Vinh Trần thiết kế.

Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org.

BÀI ĐẶC BIỆT:
- 5/20/2016: Bản Lên Tiếng & Cảnh Cáo Lá Thư Bôi Nhọ Nguyệt San Bút Tre | Lá thư bôi nhọ Nguyệt san Bút Tre của ông Lê T. Đức
- 4/15/2016: Phỏng vấn ca sĩ Mai Thanh Thúy: Đọc Bài.
- 1/21/2016: Phỏng vấn ca sĩ Y Phụng: Đọc Bài.
- 8/19/2015: Phỏng vấn Mr. Richard Botkin (Ride the Thunder): Đọc Bài.
- 3/15/2015: Phỏng vấn ca sĩ Thủy Tiên: Đọc Bài.
- 2/15/2015: Phỏng vấn ca sĩ Mai Thiên Vân: Đọc Bài.
- 1/15/2015: Phỏng vấn ca sĩ Cát Lynh: Đọc Bài.
- 10/15/2014: Phỏng vấn US Senate Candidate Allen Weh (NM): Đọc Bài.
- 10/15/2014: Phỏng vấn ca sĩ Khả Tú: Đọc Bài.
- 09/15/2014: Phỏng vấn ca sĩ Triệu Minh: Đọc Bài.
- Phỏng vấn Hoa Hậu Cung-Hoàng Kim: Đọc Bài.
- Phỏng vấn ca sĩ Lâm Thúy Vân: Trang 1, 2.
- Phỏng vấn ca sĩ Tâm Đoan: Trang 1, 2, 3.
- Phỏng vấn nhạc sĩ Xuân Điềm: Trang 1, 2, 3.
- Phỏng vấn Hair Stylist Joncen Phi Pham: Trang Đọc Bài.
- Sách "NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT KHI CHĂM NOM NGƯỜI BỆNH (PATIENT-CARE ISSUES)" của Minh-Phạm (Xem / Download)

MỘT VÀI SINH HOẠT ĐỊA PHƯƠNG | ON-GOING LOCAL ACTIVITIES
  • Lớp Karate: Liên lạc Sifu Quang Lam ở (602) 391-8124.
  • Lớp Việt Ngữ được dạy mỗi Chủ Nhật, bắt đầu 9:30am-4:30pm. Có nhiều lớp. Lớp dạy miễn phí tại East Valley Vietnamese Community Center. Liên lạc cô Xuân Hương để ghi danh 480-240-0821 hoặc viếng trang nhà http://tiengme.org/.
  • Hội Á Mỹ Cao Niên dành cho quý vị cao niên. Họp mặt cách mỗi thứ Bảy từ 10am - 2pm. Chương trình bao gồm ăn trưa, văn nghệ, mừng sinh nhật, họp mặt và hoạt động cộng đồng. Sinh hoạt tại Vietnamese Community Center.