But Tre Logo
P.O. Box 11134 - Chandler, AZ 85248   
ButTre@ButTre.org | ButTreMagazine@hotmail   
p. (480) 459-9530 | f. (480) 287-9333   
TRANG NHÀ - HOME | GIỚI THIỆU - ABOUT US | PHỤC VỤ - SERVICES | BÁO - MAGAZINES | LIÊN LẠC - CONTACTS
THIẾU NHI ĂN TẾT
Children Vietnamese New Year Festival 2017

Đọc Bài Tường Thuật | Report the Event Report: Page 1 | Page 2 | Page 3

FESTIVAL INFORMATION
Ngày (Date): 2/11/2017
Thời Gian (Time): 5PM-8PM
Địa Điểm (Location):
Andersen Elementary School

PARTNERS AND SPONSORS
This event is made possible with the support of:

Sponsors
Anonymous Donor (A Dentistry)
Mrs. Kim Phụng - Hoa Hậu Phu Nhân Arizona 2016
Ông Phạm Bá & Bà Ỷ Nguyên
Ông Bình Trương (P & H Protection)
Mục Vụ Agape
Hội Hậu Duệ
Sweet Pea Market (Cô Dyễm Phương)
Ông Nguyễn Thành Nam & Bà Nguyệt Nguyễn
Anh Minh)
Cindy Rowe
Cộng Đồng Việt Nam Arizona
Hoa Hậu Danh Dự AZ - Mrs. Thanh Xuân
Julie Nguyen (Real Estate Consultant & Cashflow Investor)
Á Hậu Phu Nhân Jennifer Nguyễn
Hội Người Việt Thiện Nguyện Arizona
Ông Lâm Lê & bà Sa Lý
Nam Vương Thịnh Huỳnh
Anh Hùng (Hộp TV Truyền Hình Việt Ngữ)
Hoa Hậu Phu Nhân 2017 Jenny Quyên Phan
Hi-silk Flowers
Phoenix Auto Brokers
Vivi Fashion
Golden Gifts
Hollywood Beauty Supply
Thủ Đô Hair (Hoa Hậu Áo Dài Holly Yến)
Lee's Sandwiches
Supporters
Serenity Dance Group & friends
Mr. Minh Phạm
Mr. Anthony Phu & Nhóm Không Tên
Hội Thánh Tin Lành Greenfield
Mục Vụ Agape
Hội Á Mỹ Cao Niên
Á Hậu Pantete VN Thanh Bình & các em nhỏ Nhà Thờ
Dynamic Kids
MCs Hưng & Thu Trang
All of our Volunteers


To sponsor or take part in our event, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com.

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
To volunteer, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com.