But Tre Logo
P.O. Box 11134 - Chandler, AZ 85248   
ButTre@ButTre.org | ButTreMagazine@hotmail   
p. (480) 459-9530   
TRANG NHÀ - HOME | GIỚI THIỆU - ABOUT US | PHỤC VỤ - SERVICES | BÁO - MAGAZINES | LIÊN LẠC - CONTACTS
CÁCH THỨC CHỌN BÀI CHO BÚT TRE
Với mục đích mang đến độc giả một quyển báo đầy bổ ích, Bút Tre đã đặt cho mình các tiêu chuẩn lựa bài như sau:
  • Thiết thực & Trung thực
  • Ý nghĩa và Bổ ích
  • Thông Tin chính xác, gọn gàng và rõ ràng
Bút Tre trân trọng kính mời quý tác giả và độc giả xa gần cùng nhau đóng góp bài vở cho Nguyệt San Bút Tre. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh những quý vị yêu mến thú viết lách tại các tiểu bang có Bút Tre phát hành (Arizona - Phoenix - Tucson, New Mexico, Utah, Texas, Colorado) góp mặt vào các mục như Tin Địa Phương, Phóng Sự Đặc Biệt... Thù lao tượng trưng để cảm tạ công sức của cộng tác viên.
SẢN PHẨM MỚI
Newest Issue's Cover Page


NỐI MẠNG - LINKSSponsor But Tre