But Tre Logo
P.O. Box 11134 - Chandler, AZ 85248   
ButTre@ButTre.org | ButTreMagazine@hotmail   
p. (480) 459-9530 | f. (480) 287-9333   
TRANG NHÀ - HOME | GIỚI THIỆU - ABOUT US | PHỤC VỤ - SERVICES | BÁO - MAGAZINES | LIÊN LẠC - CONTACTS
THIẾU NHI ĂN TẾT - Children Vietnamese New Year Festival 2018

[ Đọc Bài Tường Thuật | Read the Event Report ]

FESTIVAL INFORMATION
Ngày (Date): 3/4/2018
Thời Gian (Time): 5PM-8PM
Địa Điểm (Location):
Andersen Elementary School

PARTNERS AND SPONSORS
This event is made possible with the support of:

Financial Sponsors
Miss Cindy Rowe
Miss Dai Hua (IRS Financial)
Mr & Mrs. Pham Ba / Ỷ Nguyên
Anonymous Donor
Mr. Nam Nguyễn
Mr. & Mrs. Nguyễn Thành Nam
Miss Pauline Ambrosius (Sweet Pea Market)
Cộng Đồng VN Arizona
Mr. Hà (Hội Dưỡng Lão)
Phở AZ Grill (Chandler, AZ)
Hoa Hậu Phu Nhân CDNVQA/AZ 2016 Kim Phụng
Lee Lee Supermarket
Trần Quốc Uy Realtor
Wong Insurance Agency (Yen Nguyen & Ton Wong)
Dr. Giao Lê
Hội Người Việt Thiện Nguyện AZ (Mr. Bùi Minh Ngà)
Hội Hậu Duệ
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị

Gifts Sponsors
Hi's Silk Flowers (Mrs. Phuoc Ngoc) - 2 Crowns + Flower for Stage Decorations
Phoenix Auto Brokers (2 bicycles: 1 Speed Bike & 1 Children Bike + Desserts for Volunteers)
Vivi Fashion - 5 Gift Certificates ($20/each)
Golden Gifts - 3 gifts for Bingo
Phở Gia Đình (Food for Volunteers)
Mr. Lâm Lê (Red envelopes with cash gifts)

Supporters & Volunteers
Serenity Dance Group
Hội Hậu Duệ
Greg Skisch
Quang Nguyen
Cộng Đồng VN Arizona
Hội Thánh Tin Lành Greenfield
And many other volunteers

To sponsor or take part in our event, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com.

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
To volunteer, please call (480) 459-9530 or email us at buttremagazine@hotmail.com.